Dorpsbelang Hollum

De vereniging werd in 1948 opgericht in hotel de Zwaan nadat de Hollumer VVV was opgegaan in VVV Ameland, met als doel de (economische) belangen van Hollum te behartigen. Ameland was tijdens de oorlog verboden voor bezoekers. Na deze duistere periode is door de vereniging ontzettend veel werk verricht om het toerisme weer van de grond te krijgen. Zo werden er schelpenpaden aangelegd, een tentenkamp opgericht, voorzieningen aangebracht t.b.v. de baders zoals badhokjes en reddingsmateriaal maar bijvoorbeeld ook strandfeesten georganiseerd.
Tijdens de jaarvergaderingen werden allerlei zaken die in de dorpsgemeenschap speelden besproken en veel problemen konden door de vereniging worden opgelost.

Na ruim 70 jaar is Dorpsbelang Hollum nog steeds springlevend! Zo worden er door de vereniging ieder jaar allerlei activiteiten in het dorp georganiseerd zoals de Koningsdag met feestelijke optocht en spelletjes, de intocht van Sint Nicolaas, de braderieën, een lampionoptocht, de Kermis en samen met de Hollumer ondernemers de Kerstmarkt.
Regelmatig heeft het bestuur overleg met diverse (overheids) instanties en andere verenigingen en wordt er ieder jaar een ledenvergadering gehouden waar eenieder zijn zegje kan doen.

U kunt dit werk steunen door u op te geven als lid bij één van de bestuursleden
of door een mail te sturen:     
De contributie bedraagd slechts € 3,= per jaar. Voor echtparen/samenwonenden bedraagt de contributie € 4,30 per jaar. U kunt dit bedrag eenmalig overmaken op
bankrekeningnummer NL21 RABO 030.20.07.431, t.n.v. Dorpsbelang Hollum.
Daarna wordt de contributie jaarlijks automatisch van uw rekening afgeschreven.

Link naar:  
Uitnodiging en agenda Algemene Ledenvergadering 14 februari 2023
Notulen Algemene Ledenvergadering 19-04-2022
Notulen Algemene Ledenvergadering 10-05-2022


Kijk voor activiteiten van Dorpsbelang Hollum ook op Facebook:Het bestuur bestaat momenteel uit:

Voorzitter: IJsbrand Smit Tel: (0519)554985
Secretaris: Timo IJnsen Tel: (0519)554864
Penningmeester Marten Thomassen Tel: (0519)554282
Materiaal Douwe Barf
Communicatie Jellie de Vries
Algemeen lid Astrid de Boer-BoersmaArchief